Empresa

Missió

Aconseguir la satisfacció plena dels nostres clients gracies a les solucions tecnològiques aportades i a la professionalitat del nostres tècnics.

Visió

Consolidar-nos com a empresa de referència reconeguda en la gestió de Serveis Tecnològics per a empreses mitjançant el conjunt de bones pràctiques elaborades internament.

Valors

 • valores Solventa IT

  Innovació

  La formació contínua dels nostres tècnics en les últimes tecnologies existents és un dels valors més importants que els podem oferir, tenint com a únic objectiu, garantir la bona qualitat i l’èxit del projecte.

 • valores Solventa IT

  Vocació de Servei i Pro-activitat

  La nostra predisposició en l’atenció al client i anticipar-nos en la recerca de solucions que aportin valor forma part del nostre ADN.

 • valores Solventa IT

  Professionalitat i Responsabilitat

  Aplicar bones pràctiques als serveis que oferim i l’assessorament als nostres clients tenint sempre en compte la garantia d’èxit.

 • valores Solventa IT

  Transparència

  És un dels valors que perseguim amb més èmfasi, per tal d’aconseguir la confiança dels nostres clients.

 • valores Solventa IT

  Proximitat i Flexibilitat

  El contacte permanent amb els nostres clients és bàsic per assolir els objectius tecnològics que s’hagin establert.